puur-en-uniek verleent u hierbij toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie en afbeeldingen.

Alle rechten van zowel de aangeboden producten als de beelden zijn voorbehouden aan puur-en-uniek. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van puur-en-uniek worden overgenomen, gepubliceerd, verspreid of verveelvoudigd worden.

Namaak van de aangeboden producten is niet toegestaan. Ook retail-activiteiten zijn zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

puur-en-uniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u een mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.puurenuniek.nl is bedoeld als vrijblijvend. puur-en-uniek spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.puurenuniek.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.